logo

Behandeling
De helft van de deelnemers krijgt behandeling met IBA, de andere helft behandeling met CGT. Beide behandelingen bestaan uit 20 sessies van 45 minuten. Om er zeker van te zijn dat de 2 onderzoeksgroepen hetzelfde worden, bepaalt niet de behandelaar of de patiënt maar een loting wie behandeld wordt met IBA en wie met CGT. U hebt 50% kans dat u in de IBA-groep wordt ingeloot en 50% kans dat u in de CGT-groep wordt ingeloot.

Metingen
Er zijn 4 verschillende meetmomenten: direct voor en na behandeling en 6 en 12 maanden na behandeling.Daarnaast vult u iedere week thuis 2 vragenlijsten in. Als u ook meedoet aan het extra hersenscan-onderzoek, komen hier twee meetmomenten bij zoals weergegeven in het schema. Na een geschiktheidsonderzoek,maken we gebruik van 4 typen metingen:
• Interviews
• Vragenlijsten
• Computertaken
• MRI scansessie

overzicht

Vergoeding
U wordt niet betaald voor het meedoen aan de behandeling. Reiskosten voor de behandelsessies zijn voor uw eigen rekening.
De reiskosten die u maakt om extra naar onze instelling te komen voor de onderzoekmetingen en de hersenscans worden vergoed. Voor het MRI onderzoek krijgt u een vergoeding van €25 per scan-sessie (naast de reiskostenvergoeding). U wordt alleen betaald voor de scan-sessies die u bijwoont.